1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

O B A V E Š T E NJ E   Z A   S T U D E N T E


Poštovani studenti,

U cilju realizacije nastave na daljinu za vreme  trajanja vanrednog stanja, na sledećem linku možete preuzeti potrebne materijale za pripremu ispita.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem mail-a predmetnih nastavnika.


LINK


          PLC kontroleri iz ove serije su namenjeni za automatizaciju nižeg i srednjeg nivoa. Široko se koriste u granama industrije kao što su mašinska, automobilska, prehrambena, procesna i sl. Odlikuju se modularnim dizajnom sa širokim spektrom modula koji omogućavaju optimalnu adaptaciju različitih zadataka automatizacije.
 
Glavne karakteristike modela:
· 24 digitalna ulaza i 16 izlaza sa napajanjem 24V DC
· 5 analognih ulaza i 2 izlaza
· 4 brza brojačka ulaza od 60KHz
· 4-pulsna izlaza od 2.5 KHz
· 1 MPI, 1 DP port
· PID kontroler 
 
Moduli kontrolera:
· PS (Power Supply Module) napojna jedinica - obezbeđuje pouzdano i kvalitetno
napajanje modula.
· CPU (Central Processing Unit) - serija S7-300 nudi širok opseg centralnih procesorskih jedinica različitih brzina, veličine radne memorije, komunikacionih portova, itd. Oznake modela iz ove serije su CPU 312, CPU 313, CPU 314, CPU 315, CPU 317, CPU 318.
· IM (Interface Module) sprežni modul - služi za povezivanje modula koji se nalaze na drugim šinama (podnožjima).
· SM (Signal Modules) signalni moduli - služe za prilagoñavanje spoljašnjih signala internim. Tu spadaju moduli digitalnih ulaza DI, izlaza DO, kao i moduli analognih ulaza AI i izlaza AO.
· FM (Function modules) funkcijski moduli - izvršavaju složene ili vremenski kritične poslove nezavisno od CPU-a, kao što su brojanje, pozicioniranje, upravljanje u zatvorenoj petlji.
· CP (Communication Processors) - omogućavaju sledeće mrežne funkcije: Point to Point veza, PROFIBUS, Industrial Ethernet.
· Din šina (DIN rail ) ili podnožje koje služi za prihvatanje novih modula.
· Bas konektori (Bus connectors) - povezuju module
Ukupan broj modula koji jedan kontroler može da prihvati je 32.
 
Karakteristika modela:
· 24 digitalna ulaza i 16 izlaza sa napajanjem 24V DC
· 5 analognih ulaza i 2 izlaza
· 4 brza brojačka ulaza od 60KHz
· 4-pulsna izlaza od 2.5 KHz
· 1 MPI, 1 DP port
· PID kontroler

XV International Conference
SAUM 2020

U ime asocijacije Srbije za sisteme, automatsko upravljanje i merenja, zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na XV  Medunarodnu Konferenciju SAUM 2020, koja ce se održati na Elektronskom i Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Nišu, od 12. i 13. novembra 2020. godine. 

  Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics

Is an open access peer-reviewed international journal published by the University of Niš (Republic of Serbia). We publish high quality, refereed papers three times a year. Papers reporting original research or extended versions of the already published conference/journal papers are all welcome.
 

Modul za Upravljanje sistemima je veoma atraktivan za buduće studente, jer omogućava sticanje znanja iz više naučnih oblasti. Pre svega, na ovom smeru budući inžinjeri se osposobljavaju za projektovanje, realizaciju i primenu sistema za upravljanje korišćenjem savremenih računara, mikrokontrolera i digitalnih procesora signala. Tokom školovanja, studenti stiču znanja iz računarske tehnike i informatike, elektronike, sistema automatskog upravljanja, robotike, merenja, energetike i telekomunikacija. Omogućeno je praktično obrazovanje i usavršavanje u oblastima primene mikroprocesora i mikrokontrolera, programabilnih logičkih kontrolera, robota i manupulatora, sistema s veštačkom inteligencijom, uređaja za merenje i akviziciju podataka, specijalizovanih računarskih sistema za ugradnju, kao i velikih računarskih sistema u upravljanju složenim procesima. Ovaj modul omogućava diplomiranim inžinjerima zapošljavanje u svim granama industrije, energetike, rudarstva, građevinarstva, kao i u komulalnoj privredi i uslužnim delatnostima.