1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

O B A V E Š T E NJ E   Z A   S T U D E N T E


Poštovani studenti,

U cilju realizacije nastave na daljinu za vreme  trajanja vanrednog stanja, na sledećem linku možete preuzeti potrebne materijale za pripremu ispita.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem mail-a predmetnih nastavnika.


LINK


Automobilski sistem za kontrolu proklizavanja točka

          Sistemi zaštite točka od blokiranja su dizajnirani da optimizuju efikasnost kočenja tokom upravljanja automobilom. ABS model pokreće motor jednosmerne struje kojim se upravlja preko računara. Preko 3 enkodera koji se nalaze u okviru sistema vrše se merenja uglova rotacije 2 točka, i ugla koji zauzima poluga prilikom blokade rada točka automobila.
 
          Na početku eksperimenta točak, koji simulira relativno kretanje puta, ubrzava do datog aktivacionog praga brzine. Točak automobila ubrzava prateći rotaciono kretanje točka koji karakteriše put. Kada se dostigne aktivacioni prag započinje procedura kočenja. Ako se točak automobila ne kreće više, to znači da on ostaje u kliznom režimu (brzina automobila nije jednaka nuli) ili je apsolutno zaustavljen. Što je manje proklizavanje to je kontrola automobila bolja.
 

XV International Conference
SAUM 2020

U ime asocijacije Srbije za sisteme, automatsko upravljanje i merenja, zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na XV  Medunarodnu Konferenciju SAUM 2020, koja ce se održati na Elektronskom i Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Nišu, od 12. i 13. novembra 2020. godine. 

  Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics

Is an open access peer-reviewed international journal published by the University of Niš (Republic of Serbia). We publish high quality, refereed papers three times a year. Papers reporting original research or extended versions of the already published conference/journal papers are all welcome.
 

Modul za Upravljanje sistemima je veoma atraktivan za buduće studente, jer omogućava sticanje znanja iz više naučnih oblasti. Pre svega, na ovom smeru budući inžinjeri se osposobljavaju za projektovanje, realizaciju i primenu sistema za upravljanje korišćenjem savremenih računara, mikrokontrolera i digitalnih procesora signala. Tokom školovanja, studenti stiču znanja iz računarske tehnike i informatike, elektronike, sistema automatskog upravljanja, robotike, merenja, energetike i telekomunikacija. Omogućeno je praktično obrazovanje i usavršavanje u oblastima primene mikroprocesora i mikrokontrolera, programabilnih logičkih kontrolera, robota i manupulatora, sistema s veštačkom inteligencijom, uređaja za merenje i akviziciju podataka, specijalizovanih računarskih sistema za ugradnju, kao i velikih računarskih sistema u upravljanju složenim procesima. Ovaj modul omogućava diplomiranim inžinjerima zapošljavanje u svim granama industrije, energetike, rudarstva, građevinarstva, kao i u komulalnoj privredi i uslužnim delatnostima.