1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

O B A V E Š T E NJ E   Z A   S T U D E N T E


Poštovani studenti,

U cilju realizacije nastave na daljinu za vreme  trajanja vanrednog stanja, na sledećem linku možete preuzeti potrebne materijale za pripremu ispita.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem mail-a predmetnih nastavnika.


LINK


Upravljački elektromagnetni sistem bez trenja

 
          Magnetni levitacioni sistem (MLS) je nelinearan, u otvorenoj petlji i nestabilan vremenski varijantan dinamički sistem bez trenja. Osnovni princip ovog sistema je ostvariti levitaciju feromagnetne sfere napajanjem elektromagneta odgovarajućim naponom. Dalje, sfera može da prati željenu poziciju koja varira tokom vremena. Struja kalema se meri radi istraživanja identifikacije, i istraživanja neliearnih upravljačkih strategija. Da bi sfera levitirala potreban je kontroler u realnom vremenu. Stanje ravnoteže dveju sila (gravitacione i elektromagnetne) održava se preko kontrolera i na taj način se sfera održava na željenom rastojanju od magneta.
         
          Sistem je u potpunosti integrisan  sa Matlabom i Simulinkom i radi u realnom vremenu u Microsoft Windows-u. U slučaju dva elektromagneta donji se može koristiti kao spoljna pobuda ili kao uređaj za kontrakciju. Ova mogućnost proširuje aplikativnost magnetnog levitacionog sistema i korisna je prilikom dizajniranja robusnih kontrolera. Računar opremljen sa RT-DAC/PCI I/O konektorom komunicira sa interfejsom napajanja. Korisnik može da na brz i jednostavan način kreira sopstveni kontroler.
 
 
 

XV International Conference
SAUM 2020

U ime asocijacije Srbije za sisteme, automatsko upravljanje i merenja, zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na XV  Medunarodnu Konferenciju SAUM 2020, koja ce se održati na Elektronskom i Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Nišu, od 12. i 13. novembra 2020. godine. 

  Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics

Is an open access peer-reviewed international journal published by the University of Niš (Republic of Serbia). We publish high quality, refereed papers three times a year. Papers reporting original research or extended versions of the already published conference/journal papers are all welcome.
 

Modul za Upravljanje sistemima je veoma atraktivan za buduće studente, jer omogućava sticanje znanja iz više naučnih oblasti. Pre svega, na ovom smeru budući inžinjeri se osposobljavaju za projektovanje, realizaciju i primenu sistema za upravljanje korišćenjem savremenih računara, mikrokontrolera i digitalnih procesora signala. Tokom školovanja, studenti stiču znanja iz računarske tehnike i informatike, elektronike, sistema automatskog upravljanja, robotike, merenja, energetike i telekomunikacija. Omogućeno je praktično obrazovanje i usavršavanje u oblastima primene mikroprocesora i mikrokontrolera, programabilnih logičkih kontrolera, robota i manupulatora, sistema s veštačkom inteligencijom, uređaja za merenje i akviziciju podataka, specijalizovanih računarskih sistema za ugradnju, kao i velikih računarskih sistema u upravljanju složenim procesima. Ovaj modul omogućava diplomiranim inžinjerima zapošljavanje u svim granama industrije, energetike, rudarstva, građevinarstva, kao i u komulalnoj privredi i uslužnim delatnostima.