1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

O B A V E Š T E NJ E   Z A   S T U D E N T E


Poštovani studenti,

U cilju realizacije nastave na daljinu za vreme  trajanja vanrednog stanja, na sledećem linku možete preuzeti potrebne materijale za pripremu ispita.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem mail-a predmetnih nastavnika.


LINK


MULTITANK (Sistem sa više rezervoara)

 
 
Analiza i potvrda linearnih i nelinearnih metoda kontrole u praksi.
 
          Sistem sa više rezervoara obuhvata 3 rezervoara različitih oblika opremljenih odvodnim ventilima. Dva rezervoara imaju različite poprečne preseke što unosi nelinearnost u sistem. Pumpa promenljive brzine se koristi za punjenje gornjeg rezervoara. Tečnost protiče kroz rezervoare usleg sile gravitacije. Ventili se o ovom sistemu ponašaju kao otpornici.  Protočnost ventila je predmet upravljanja i može se koristiti kako bi se promenila izlazna karakteristika sistema. Svaki rezervoar je opremljen senzorom za merenje nivoa tečnosti. Glavni cilj kontrole je da se postigne i stabiliše određeni nivo u rezervoaru podešavanjem operacije pumpe i regulacijom ventila. Ovaj problem kontrole može biti rešen uz pomoć većeg broja strategija kontrole nivoa počevši od PID, preko Kalmanovog regulatora pa sve do adaptivne i fazi (eng. fuzzy) kontrole. Sistem sa više rezervoara je dizajniran tako da radi sa eksternim digitalnim kontrolerom baziranim na PC-u. Kontrolni računar komunicira sa senzorima nivoa, ventilima i pumpom preko rezervisane I/O ploče i interfejsa za napajanje. I/O ploča je kontrolisana od strane softvera koji radi u realnom vremenu i izvršava se u MATLAB/Simulink RTW/RT-CON brzom prototipnom okruženju. 
 

XV International Conference
SAUM 2020

U ime asocijacije Srbije za sisteme, automatsko upravljanje i merenja, zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na XV  Medunarodnu Konferenciju SAUM 2020, koja ce se održati na Elektronskom i Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Nišu, od 12. i 13. novembra 2020. godine. 

  Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics

Is an open access peer-reviewed international journal published by the University of Niš (Republic of Serbia). We publish high quality, refereed papers three times a year. Papers reporting original research or extended versions of the already published conference/journal papers are all welcome.
 

Modul za Upravljanje sistemima je veoma atraktivan za buduće studente, jer omogućava sticanje znanja iz više naučnih oblasti. Pre svega, na ovom smeru budući inžinjeri se osposobljavaju za projektovanje, realizaciju i primenu sistema za upravljanje korišćenjem savremenih računara, mikrokontrolera i digitalnih procesora signala. Tokom školovanja, studenti stiču znanja iz računarske tehnike i informatike, elektronike, sistema automatskog upravljanja, robotike, merenja, energetike i telekomunikacija. Omogućeno je praktično obrazovanje i usavršavanje u oblastima primene mikroprocesora i mikrokontrolera, programabilnih logičkih kontrolera, robota i manupulatora, sistema s veštačkom inteligencijom, uređaja za merenje i akviziciju podataka, specijalizovanih računarskih sistema za ugradnju, kao i velikih računarskih sistema u upravljanju složenim procesima. Ovaj modul omogućava diplomiranim inžinjerima zapošljavanje u svim granama industrije, energetike, rudarstva, građevinarstva, kao i u komulalnoj privredi i uslužnim delatnostima.