1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

O B A V E Š T E NJ E   Z A   S T U D E N T E


Poštovani studenti,

U cilju realizacije nastave na daljinu za vreme  trajanja vanrednog stanja, na sledećem linku možete preuzeti potrebne materijale za pripremu ispita.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem mail-a predmetnih nastavnika.


LINK


PENDULUM & CART SYSTEM (INVERZNO KLATNO)

 
Nelinearni i nestabilni sistem četvrtog reda u realnom vremenu
 
         Sistem klatno-kolica se sastoji od klatna montiranog na kolicima na takav način da se klatno može slobodno klatiti u vertikalnoj ravni. Kolica se pomeraju duž X ose pomoću DC motora. Kako bi se klatno držalo u uspravnoj poziciji kolica se pomeraju napred nazad duž šine ograničene dužine. Cilj algoritma upravljanja je saopštiti kolicima sekvencu sila kako bi se klatno zaljuljalo a da se pritom ne izađe iz definisanih granica šina. Kada se klatno dovede u uspravnu nestabilnu poziciju regulator ga treba održavati u ovoj poziciji, kolica se dovode na sredinu šine.
 
         Sistem radi direktno u MATLAB/Simulink okruženju. Korisnik dobija pripremljenje pre-programirane eksperimente u realnom-vremenu korišćenjem RTWT tool box-a. Takođe korsnik može veoma brzo i lako definisati svoje regulatore korišćenjem Simulink biblioteka i drajvera. Nelinearni, nestabilni sistem četvrtog reda su uključeni.
 
 
 
 
 

XV International Conference
SAUM 2020

U ime asocijacije Srbije za sisteme, automatsko upravljanje i merenja, zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na XV  Medunarodnu Konferenciju SAUM 2020, koja ce se održati na Elektronskom i Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Nišu, od 12. i 13. novembra 2020. godine. 

  Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics

Is an open access peer-reviewed international journal published by the University of Niš (Republic of Serbia). We publish high quality, refereed papers three times a year. Papers reporting original research or extended versions of the already published conference/journal papers are all welcome.
 

Modul za Upravljanje sistemima je veoma atraktivan za buduće studente, jer omogućava sticanje znanja iz više naučnih oblasti. Pre svega, na ovom smeru budući inžinjeri se osposobljavaju za projektovanje, realizaciju i primenu sistema za upravljanje korišćenjem savremenih računara, mikrokontrolera i digitalnih procesora signala. Tokom školovanja, studenti stiču znanja iz računarske tehnike i informatike, elektronike, sistema automatskog upravljanja, robotike, merenja, energetike i telekomunikacija. Omogućeno je praktično obrazovanje i usavršavanje u oblastima primene mikroprocesora i mikrokontrolera, programabilnih logičkih kontrolera, robota i manupulatora, sistema s veštačkom inteligencijom, uređaja za merenje i akviziciju podataka, specijalizovanih računarskih sistema za ugradnju, kao i velikih računarskih sistema u upravljanju složenim procesima. Ovaj modul omogućava diplomiranim inžinjerima zapošljavanje u svim granama industrije, energetike, rudarstva, građevinarstva, kao i u komulalnoj privredi i uslužnim delatnostima.