1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

O B A V E Š T E NJ E   Z A   S T U D E N T E


Poštovani studenti,

U cilju realizacije nastave na daljinu za vreme  trajanja vanrednog stanja, na sledećem linku možete preuzeti potrebne materijale za pripremu ispita.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem mail-a predmetnih nastavnika.


LINK


       

  Frekventni regulator za trofazne sinhrone i asinhrone motore snage od 0,37 do 630 KW. Poseduje aplikacije visokih performansi sa konstantnim obrtnim momentom. Može se izuzetno uspešno koristiti pri prenosu materijala, pri radu dizalica, kod mašina za preradu drveta, procesnih mašina, tekstilnih mašina, za pakovanja... Regulacija brzine vrši se fluks-vektorskim upravljanjem sa ili bez senzora. Opseg brzina je od 1 do 1000 u zatvorenoj sprezi sa povratnom informacijom sa enkodera, dok je brzina u otvorenoj sprezi od 1 do 100. Poseduje grafički panel sa mogućnošću ispisa teksta, taster za navigaciju, programabilne funkcijske tastere, ''Simply Start'' meni. Omogućuje zaštitu motora i pogona. Dostupno je više od 150 funkcija među kojima PID regulator, kontrola mehaničke kočnice za vertikalna i horizontalna kretanja i td. U model je ugrađen Modbus i CANopen.Omogućena je komunikacija preko Etherneta, Modbus-a, Profibus-a, Interbus-a i još mnogih drugih komunikacionih standarda.

XV International Conference
SAUM 2020

U ime asocijacije Srbije za sisteme, automatsko upravljanje i merenja, zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na XV  Medunarodnu Konferenciju SAUM 2020, koja ce se održati na Elektronskom i Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Nišu, od 12. i 13. novembra 2020. godine. 

  Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics

Is an open access peer-reviewed international journal published by the University of Niš (Republic of Serbia). We publish high quality, refereed papers three times a year. Papers reporting original research or extended versions of the already published conference/journal papers are all welcome.
 

Modul za Upravljanje sistemima je veoma atraktivan za buduće studente, jer omogućava sticanje znanja iz više naučnih oblasti. Pre svega, na ovom smeru budući inžinjeri se osposobljavaju za projektovanje, realizaciju i primenu sistema za upravljanje korišćenjem savremenih računara, mikrokontrolera i digitalnih procesora signala. Tokom školovanja, studenti stiču znanja iz računarske tehnike i informatike, elektronike, sistema automatskog upravljanja, robotike, merenja, energetike i telekomunikacija. Omogućeno je praktično obrazovanje i usavršavanje u oblastima primene mikroprocesora i mikrokontrolera, programabilnih logičkih kontrolera, robota i manupulatora, sistema s veštačkom inteligencijom, uređaja za merenje i akviziciju podataka, specijalizovanih računarskih sistema za ugradnju, kao i velikih računarskih sistema u upravljanju složenim procesima. Ovaj modul omogućava diplomiranim inžinjerima zapošljavanje u svim granama industrije, energetike, rudarstva, građevinarstva, kao i u komulalnoj privredi i uslužnim delatnostima.