1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

     Elektronski fakultet u Nišu, od samog osnivanja, u okviru svoje matične delatnosti izvodi studije iz oblasti upravljanja sistemima, u početku kroz usmerenje Računarstvo i automatika, a potom kroz odsek Automatika i energetika, kao odgovor potrebama industrijskih sistema u okruženju, od kojih je najznačajniji Elektronska industrija u Nišu. Statutom iz 1985. godine osnovana je samostalna Katedra za automatiku. Razvoju Katedre značajno su doprineli nastavnici i saradnici Elektronskog fakulteta, ali i saradnici sa drugih fakulteta, prvenstveno sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu: prof. dr Miroljub Dimić, prof. dr Miodrag Rakić, prof. dr Milić Stojić, prof. dr Veljko Potkonjak i prof. dr Trajko Petrović.

     Paralelno sa razvojem naučnog potencijala Katedre za automatiku, razvijale su se i laboratorije neophodne za kvalitetan istraživački rad. Vredna oprema dobavljena je donacijama kroz TEMPUS, IPA, FP7 i WUS projekte, kao i od Fraunhofer instituta IPK iz Berlina. Posebna pažnja posvećena je studentima i njihovoj edukaciji. Profesionalan odnos prema nastavnim aktivnostima, aktuelne teme, metodologija rada i interaktivan rad sa studentima, devedesetih godina popularizovali su smer Upravljanje sistemima.
     
 
     Nastavnici i saradnici koji su dali svoj doprinos u proteklim godinama:

 • dr Dušan Mitrović †, redovni profesor, učesnik Matične komisije za formiranje Elektronskog fakulteta u Nišu i šef Odseka za elektroniku
 • dr Miodrag Rakić †, redovni profesor
 • dr Jovan Petrić, redovni profesor
 • dr Petar Madić, redovni profesor
 • dr Miroljub Dimić, vanredni profesor
 • dr Čedomir Milosavljević, redovni profesor, 1978–2005., šef Katedre od 1985 - 2001.       
 • dr Milić Stojić, redovni profesor
 • dr Veljko Potkonjak, redovni profesor, 1990–1998.
 • dr Trajko Petrović, redovni profesor, 1987–1991.
 • dr Branislav Borovac, redovni profesor, 2000–2001.
 • dr Vlastimir Nikolić, redovni profesor, 1992–.
 • dr Predrag Vuković, asistent, 1993–1999.
 • dr Dragan Kostić, asistent, 1995–2000.
 • dr Goran Golo, asistent, 1994–1998.
 • mr Milan Rašić †, asistent, 2000–2007.
 • dr Milica Naumović, redovni profesor

Modul za Upravljanje sistemima je veoma atraktivan za buduće studente, jer omogućava sticanje znanja iz više naučnih oblasti. Pre svega, na ovom smeru budući inžinjeri se osposobljavaju za projektovanje, realizaciju i primenu sistema za upravljanje korišćenjem savremenih računara, mikrokontrolera i digitalnih procesora signala. Tokom školovanja, studenti stiču znanja iz računarske tehnike i informatike, elektronike, sistema automatskog upravljanja, robotike, merenja, energetike i telekomunikacija. Omogućeno je praktično obrazovanje i usavršavanje u oblastima primene mikroprocesora i mikrokontrolera, programabilnih logičkih kontrolera, robota i manupulatora, sistema s veštačkom inteligencijom, uređaja za merenje i akviziciju podataka, specijalizovanih računarskih sistema za ugradnju, kao i velikih računarskih sistema u upravljanju složenim procesima. Ovaj modul omogućava diplomiranim inžinjerima zapošljavanje u svim granama industrije, energetike, rudarstva, građevinarstva, kao i u komulalnoj privredi i uslužnim delatnostima.