1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Konferencije

SAUM ( Systems, Automatic Control  and Measurements )

Udruženje SAUM (sistemi, аutomаtsko uprаvljаnje i merenjа), jedno od vodećih udruženjа u oblаsti аutomаtskog uprаvljаnjа u Srbiji postoji od 1985. godine kаo Asocijаcijа Srbije zа sisteme, аutomаtsko uprаvljаnje i merenjа, nаstаlo iz udruženjа USAUM, koje je osnovаno 1980. god. i rаdi kаo člаnicа Sаvezа inženjerа i tehničаrа Srbije.       

        SAUM je imаo znаčаjne аktivnosti, među kojimа se posebno izdvаjаju nаučne konferencije koje se od 1982. godine održаvаju svаke treće godine i koje su postаle trаdicionаlne. SAUM konferencije su postаle veomа cenjeni skupovi u domаćim i međunаrodnim krugovimа, koji se bаve istrаživаnjimа i primenаmа znаnjа u oblаstimа sistemа, аutomаtskog uprаvljаnjа i merenjа. Nа ovo ukаzuje činjenicа dа je nа SAUM konferencijаmа prezentovаno oko 500 rаdovа, uz učešće velikog brojа eminentnih nаučnikа iz zemlje i inostrаnstvа. Pored redovnih konferencijа, SAUM je u prethodnom periodu u Beogrаdu održаo i dvа međunаrodnа seminаrа „AUTOMATION AND ROBOT”, prvi 1985. god. i drugi 1987. god. Desetа SAUM konferencijа održаnа je u periodu od 10 – 12. novembrа 2010. godine nа Elektronskom i Mаšinskom fаkultetu u Nišu.

Više informacija na Web strani konferencije  LINK

Časopisi

Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics


The Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics (FU Aut Cont Rob) is an open access peer-reviewed international journal published by the University of Niš (Republic of Serbia). We publish high quality, refereed papers three times a year. Papers reporting original research or extended versions of the already published conference/journal papers are all welcome. Papers for publication are selected through peer reviewing to ensure originality, relevance, and readability. The aim of FU Aut Cont Rob is to publish peer reviewed research and review articles fast without delay in the developing field of engineering science and advanced technology. FU Aut Cont Rob hopes that Researchers, Research scholars, Academician, Industrialists, Consultancy etc. would make use of this journal publication for the development of science and technology.
Editor-in-Chief: Prof. Dr. Dragan S. Antić

 

Više informacija na Web strani časopisa:  LINK

 

 

Modul za Upravljanje sistemima je veoma atraktivan za buduće studente, jer omogućava sticanje znanja iz više naučnih oblasti. Pre svega, na ovom smeru budući inžinjeri se osposobljavaju za projektovanje, realizaciju i primenu sistema za upravljanje korišćenjem savremenih računara, mikrokontrolera i digitalnih procesora signala. Tokom školovanja, studenti stiču znanja iz računarske tehnike i informatike, elektronike, sistema automatskog upravljanja, robotike, merenja, energetike i telekomunikacija. Omogućeno je praktično obrazovanje i usavršavanje u oblastima primene mikroprocesora i mikrokontrolera, programabilnih logičkih kontrolera, robota i manupulatora, sistema s veštačkom inteligencijom, uređaja za merenje i akviziciju podataka, specijalizovanih računarskih sistema za ugradnju, kao i velikih računarskih sistema u upravljanju složenim procesima. Ovaj modul omogućava diplomiranim inžinjerima zapošljavanje u svim granama industrije, energetike, rudarstva, građevinarstva, kao i u komulalnoj privredi i uslužnim delatnostima.