1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

     Pored nastavnog procesa saradnici Katedre za automatiku objavili su: 2 monografije, 14 udžbenika, 16 pomoćnih udžbenika, 188 radova u časopisima, 726 radova na konferencijama i 112 tehničkih rešenja. Angažovani su na 4 projekta. Kroz projekte TEMPUS, WUS, FP7, IPA i DAAD programa brojni saradnici Katedre i studenti na smeru Upravljanje sistemima, boravili su u inostranstvu tokom prethodnih godina. Rezultati te saradnje ostvareni su kroz zajedničke naučne radove, tekuće projekte i transfer znanja.

Profesori u penziji
 

  •  dr Milica Naumović, redovni profesor
  •  dr Čedomir Milosavljević
  •  dr Bratislav Danković


In memoriam
 

Modul za Upravljanje sistemima je veoma atraktivan za buduće studente, jer omogućava sticanje znanja iz više naučnih oblasti. Pre svega, na ovom smeru budući inžinjeri se osposobljavaju za projektovanje, realizaciju i primenu sistema za upravljanje korišćenjem savremenih računara, mikrokontrolera i digitalnih procesora signala. Tokom školovanja, studenti stiču znanja iz računarske tehnike i informatike, elektronike, sistema automatskog upravljanja, robotike, merenja, energetike i telekomunikacija. Omogućeno je praktično obrazovanje i usavršavanje u oblastima primene mikroprocesora i mikrokontrolera, programabilnih logičkih kontrolera, robota i manupulatora, sistema s veštačkom inteligencijom, uređaja za merenje i akviziciju podataka, specijalizovanih računarskih sistema za ugradnju, kao i velikih računarskih sistema u upravljanju složenim procesima. Ovaj modul omogućava diplomiranim inžinjerima zapošljavanje u svim granama industrije, energetike, rudarstva, građevinarstva, kao i u komulalnoj privredi i uslužnim delatnostima.