1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Hidraulički i pneumatski sistemi upravljanja

Plan realizacije nastave na daljinu


др Властимир Николић редовни професор This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Анђела Антић асистент This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Linearni sistemi automatskog upravljanja

Plan realizacije nastave na daljinu

LSAU slajdovi 2020
Forma izvestaja
Pravila za izvodjenje laboratorijskih vezbi
Prirucnik za laboratorijske vezbe
Raspored laboratorijskih vezbi prvi ciklus 2019-2020
Spisak laboratorijskih vežbi

Materijali za računske vežbe

6 Principske seme

7 Algebra SBD
8 Mejsonovo pravilo
9 Prostor stanja

др Бобан Веселић ванр. професор This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Владимир Митић асистент This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Дарко Тодоровић асистент This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Владимир Сибиновић асистент This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Modeliranje i Simulacija dinamičkih sistema

Obaveštenje za studente - 25.05.2020

Obaveštenje za studente 10.05.2020

Modeliranje i simulacija - Plan realizacije

1. Modeliranje i simulacija
2. Modeliranje i simulacija
3. Modeliranje i simulacija
4. Modeliranje i simulacija
5. Modeliranje i simulacija
6. Modeliranje i simulacija
Praktikum Modeliranje

SIR matematički model širenja epidemije:

https://www.youtube.com/watch?v=Qrp40ck3WpI
https://www.youtube.com/watch?v=gxAaO2rsdIs
https://www.youtube.com/watch?v=mFdIyzGpeag
https://www.youtube.com/watch?v=k6nLfCbAzgo
https://www.youtube.com/watch?v=ax0UZw8gwiE&t=340s
https://www.youtube.com/watch?v=-e_igCrevl0

др Марко Милојковић ванр. професор This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
др Миодраг Спасић асистент This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Aнђела Антић асистент This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Optimalno upravljanje

OU - Plan realizacije nastave na daljinu

OU zadaci_Parametarska optimizacija + Kalmanov regulator
OU zadaci_Parametarska optimizacija
OU zadaci_Varijaciona metoda
OU zadatak_Kalmanov regulator i opserver stanja
TEHNIKE OPTIMALNOG UPRAVLJANJA_ Milica Naumovic

др Бобан Веселић ванр. професор This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Владимир Митић асистент This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Prediktivno upravljanje

Prediktivno upravljanje - Plan realizacije nastave na daljinu

др Дарко Митић  ванр. професор This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
др Миодраг Спасић асистент This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Programabilni logički kontroleri

Plan realizacije nastave na daljinu

PREDAVANJA
PLC_2019_2020
Ispitna pitanja_PLC_2019_2020
Prezentacije PLC

VEŽBE

PLC_Zbirka resenih zadataka
Uvod u industrijske PLC kontrolere_N_Matic
Vezbe PLC_2019_2020

др Зоран Јовановић ред. професор This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
др Саша Николић ванр. професор This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
др Миодраг Спасић асистент This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Savremeno upravljanje industrijskim procesima

Obaveštenje za studente 25.05.2020

Obaveštenje za studente 10.05.2020

Savremeno upravljanje - Plan realizacije

1. Fazi logika
2. Fazi logika
3. Geneticki algoritmi
4. Neuronske mreze
5. Neuronske mreze

др Марко Милојковић ванр. професор This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
др Мирослав Миловановић асистент This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Aнђела Антић асистент This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


SCADA sistemi

Plan realizacije nastave na daljinu SCADA

PREDAVANJA


SCADA_2019_2020
Prezentacija_SCADA_2019_2020
Ispitna_pitanja_SCADA_2019_2020

VEŽBE

Vezbe SCADA_2019_20.rar

др Зоран Јовановић ред. професор This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
др Саша Николић ванр. професор This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
др Никола Данковић асистент This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sistemi automatskog upravljanja u vozilima

Za sve dodatne informacije u vezi sa predmetom, javiti se predmetnom nastavniku putem email adrese

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Softver za simulaciju dinamičkih sistema


Plan realizacije nastave na daljinu


Softver za simulaciju_Uvodno predavanje
Matlab_9_termin
Scilab_8 termin
Skripta_Softver za simulaciju dinamickih sistema

Dymola vežbe
Dymola_1
Dymola_2
Dymola_3

LabVIEW vežbe
LabVIEW_1
LabVIEW_2
LabVIEW_3
LabVIEW_4

др Марко Милојковић ванр. професор This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
др Никола Данковић асистент This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Upravljački sistemi u auto industriji

Za sve dodatne informacije u vezi sa predmetom, javiti se predmetnom nastavniku putem email adrese

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Modul za Upravljanje sistemima je veoma atraktivan za buduće studente, jer omogućava sticanje znanja iz više naučnih oblasti. Pre svega, na ovom smeru budući inžinjeri se osposobljavaju za projektovanje, realizaciju i primenu sistema za upravljanje korišćenjem savremenih računara, mikrokontrolera i digitalnih procesora signala. Tokom školovanja, studenti stiču znanja iz računarske tehnike i informatike, elektronike, sistema automatskog upravljanja, robotike, merenja, energetike i telekomunikacija. Omogućeno je praktično obrazovanje i usavršavanje u oblastima primene mikroprocesora i mikrokontrolera, programabilnih logičkih kontrolera, robota i manupulatora, sistema s veštačkom inteligencijom, uređaja za merenje i akviziciju podataka, specijalizovanih računarskih sistema za ugradnju, kao i velikih računarskih sistema u upravljanju složenim procesima. Ovaj modul omogućava diplomiranim inžinjerima zapošljavanje u svim granama industrije, energetike, rudarstva, građevinarstva, kao i u komulalnoj privredi i uslužnim delatnostima.