1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Rezultati ispita/kolokvijuma


Dinamika mehanizama i mašina

Rezultati ispita - 08.07.2019


Identifikacija sistema

Nema rezultata u 2019. godini


Internet Upravljanje

Nema rezultata u 2019. godini

Komercijalni softver za simulaciju dinamičkih sistema

Nema rezultata u 2019. godini


Metode Inteligentnog upravljanja

Nema rezultata u 2019. godini

Modeliranje električnih mašina i pogona

Nema rezultata u 2019. godini


Optimalno upravaljanje

Nema rezultata u 2018.godini


Programabilni logički kontroleri

Nema rezultata u 2019. godini


Regulacija elektromotornih pogona

Nema rezultata u 2019. godini


SCADA sistemi

Nema rezultata u 2019. godini


Upravljanje velikim sistemima

Nema rezultata u 2019. godini


Upravljanje procesima

Rezultati I kolokvijuma - 05.12.2019

Modul za Upravljanje sistemima je veoma atraktivan za buduće studente, jer omogućava sticanje znanja iz više naučnih oblasti. Pre svega, na ovom smeru budući inžinjeri se osposobljavaju za projektovanje, realizaciju i primenu sistema za upravljanje korišćenjem savremenih računara, mikrokontrolera i digitalnih procesora signala. Tokom školovanja, studenti stiču znanja iz računarske tehnike i informatike, elektronike, sistema automatskog upravljanja, robotike, merenja, energetike i telekomunikacija. Omogućeno je praktično obrazovanje i usavršavanje u oblastima primene mikroprocesora i mikrokontrolera, programabilnih logičkih kontrolera, robota i manupulatora, sistema s veštačkom inteligencijom, uređaja za merenje i akviziciju podataka, specijalizovanih računarskih sistema za ugradnju, kao i velikih računarskih sistema u upravljanju složenim procesima. Ovaj modul omogućava diplomiranim inžinjerima zapošljavanje u svim granama industrije, energetike, rudarstva, građevinarstva, kao i u komulalnoj privredi i uslužnim delatnostima.