1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Poštovani studenti,
 
Pozivamo Vas da prisustvujete radionici u četvrtak,  03. oktobra 2019. na Unverzitetu u Nišu,  Sala 8 sa pocetkom u 12h.
 
Teme radionice :
  1. Kako  da pravilno napisete CV i Motivaciono pismo radi apliciranja za neki od programa studentske razmene. U drugom delu radionice planirano je da studenti koji su boravili na nekom od evropskih univerziteta, po programu studentske razmene, iznesu svoja zapažanja i iskustva.
 Radionicu organizuju:
 
-  ISN studentska mreža,
-  Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta u Nišu,
-  Centar za  razvoj karijere studenata i istraživaca Univerziteta u Nišu.
 
Dobrodošli

Modul za Upravljanje sistemima je veoma atraktivan za buduće studente, jer omogućava sticanje znanja iz više naučnih oblasti. Pre svega, na ovom smeru budući inžinjeri se osposobljavaju za projektovanje, realizaciju i primenu sistema za upravljanje korišćenjem savremenih računara, mikrokontrolera i digitalnih procesora signala. Tokom školovanja, studenti stiču znanja iz računarske tehnike i informatike, elektronike, sistema automatskog upravljanja, robotike, merenja, energetike i telekomunikacija. Omogućeno je praktično obrazovanje i usavršavanje u oblastima primene mikroprocesora i mikrokontrolera, programabilnih logičkih kontrolera, robota i manupulatora, sistema s veštačkom inteligencijom, uređaja za merenje i akviziciju podataka, specijalizovanih računarskih sistema za ugradnju, kao i velikih računarskih sistema u upravljanju složenim procesima. Ovaj modul omogućava diplomiranim inžinjerima zapošljavanje u svim granama industrije, energetike, rudarstva, građevinarstva, kao i u komulalnoj privredi i uslužnim delatnostima.