1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer


Knjiga predmeta
Kniga nastavnika
Predmeti po semestrima
Na master studijskom programu Upravljanje sistemima, sačinjenom od dva modula:
 • Automatsko upravljanje i
 • Računarsko upravljanje sistemima i merna tehnika.

Master inženjeri se osposobljavaju za kreiranje, projektovanje i realizaciju savremenih sistema za upravljanje, kao i za primenu računarske i merne tehnike u upravljanju složenim tehnološkim procesima. Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za sticanje akademskog naziva master inženjer elektrotehnike i računarstva u oblasti upravljanja sistemima.

Ciljevi studijskog programa Upravljanje sistemima su upoznavanje studenata sa naprednim metodama upravljanja i merenja sa primenom u industriji i uslužnim delatnostima. Tako obrazovani stručnjaci trebalo bi da budu osposobljeni za timski rad, kao i za prezentovanje svojih rezultata stručnoj, naučnoj i široj javnosti. Dodatni cilj studijskog programa je da obezbedi znanja koja su neophodna za praćenje najnovijih naučnih dostignuća i brzog tehnološkog razvoja. Cilj je da studenti dobiju visoke kompetencije i akademske veštine, kao i da budu spremni da se stalno obrazuju i napreduju.

Kompetencije i akademske veštine master inženjera se stiču kroz savremenu nastavu uz korišćenje dobro opremljenih laboratorija, rešavanje stručnih zadataka i izradu tehničkih projekata. Specifične sposobnosti koje studenti stiču su sledeće:

 • znanje o metodama i procesima u oblasti primene upravljačkih sistema u industriji (naročito autoindustriji), energetici itd., kao i njihova praktična realizacija,
 • razumevanje postavljenih zadataka i analiza problema upravljanja sistemima,
 • formiranje upravljačkog algoritma, projektovanje upravljačkog sistema i izbor odgovarajuće opreme,
 • timski rad na projektima složenih upravljačkih sistema,
 • rad sa savremenim mernim i upravljačkim uređajima različitih svetskih proizvođača,
 • sposobnost prepoznavanja parametara tehnoloških procesa, zahtevane tačnosti merenja, odabira odgovarajuće metode merenja i senzora u samom procesu, opsegu merenih veličina i zahtevnoj tačnosti,
 • osposobljenost za analizu i rešavanje multidisciplinarnih problema upravljanja pošto studijski program obuhvata sadržaje različitih naučnih oblasti kao što su upravljanje sistemima, računarska tehnika, elektronika, merna tehnika i elektroenergetika.

Modul za Upravljanje sistemima je veoma atraktivan za buduće studente, jer omogućava sticanje znanja iz više naučnih oblasti. Pre svega, na ovom smeru budući inžinjeri se osposobljavaju za projektovanje, realizaciju i primenu sistema za upravljanje korišćenjem savremenih računara, mikrokontrolera i digitalnih procesora signala. Tokom školovanja, studenti stiču znanja iz računarske tehnike i informatike, elektronike, sistema automatskog upravljanja, robotike, merenja, energetike i telekomunikacija. Omogućeno je praktično obrazovanje i usavršavanje u oblastima primene mikroprocesora i mikrokontrolera, programabilnih logičkih kontrolera, robota i manupulatora, sistema s veštačkom inteligencijom, uređaja za merenje i akviziciju podataka, specijalizovanih računarskih sistema za ugradnju, kao i velikih računarskih sistema u upravljanju složenim procesima. Ovaj modul omogućava diplomiranim inžinjerima zapošljavanje u svim granama industrije, energetike, rudarstva, građevinarstva, kao i u komulalnoj privredi i uslužnim delatnostima.