1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
          Ciljevi studijskog programa upravljanje sistemima su praktično usavršavanje u primeni računara , mikroprocesora , programabilnih logičkih kontrolera , robota i manipulatora , mernih instrumenata i uređaja za akviziciju. Takođe, cilj je osposoblj avanje za projektovanje i realizaciju upravljačkih sistema sa veštačkom inteligencijom i specijalizovanih računarskih sistema za ugradnju, kao i sticanje znanja u oblasti upravljanjasloženim procesima pomoću velikih računarskih sistema i upravljanje elektroenergetskim sistemima . Student bi se upoznao sa savremenim metodama merenja električnih i neelektričnih veličina , s potrebama merenja i zahtevanim tačnostima u industriji, elektromedicini i ekologiji.
 
          Tako obrazovani stručnjaci treba da budu sposobni da se brzo uklope u timski rad, kao i da imaju sposobnosti za prezentovanje svojih rezultata stručnoj, na učnoj i široj javnosti. Dodatni cilj studijskog programa je da obezbedi znanja koja su neophodna za praćenje najnovijih naučnih dostignuća i brzog tehnološkog razvoja . Cilj je da studenti dobiju visoke kompetencije i akademske veštine, kao i da budu spremni da se stalno obrazuju i napreduju.   
   
         Studenti će steći znanja iz teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih područja . Metodologija savladavanja pojednih oblasti gradiva se sastoji od kombinacije teorijskog  proučavanja , obimnog praktičnog i laboratorijskog rada. Ciljevi realizacije studijskog programa su jasno i nedvosmisleno formulisani i dostupni zainteresov nim licima preko publikacije i sajta visokoškolske ustanove.         

Modul za Upravljanje sistemima je veoma atraktivan za buduće studente, jer omogućava sticanje znanja iz više naučnih oblasti. Pre svega, na ovom smeru budući inžinjeri se osposobljavaju za projektovanje, realizaciju i primenu sistema za upravljanje korišćenjem savremenih računara, mikrokontrolera i digitalnih procesora signala. Tokom školovanja, studenti stiču znanja iz računarske tehnike i informatike, elektronike, sistema automatskog upravljanja, robotike, merenja, energetike i telekomunikacija. Omogućeno je praktično obrazovanje i usavršavanje u oblastima primene mikroprocesora i mikrokontrolera, programabilnih logičkih kontrolera, robota i manupulatora, sistema s veštačkom inteligencijom, uređaja za merenje i akviziciju podataka, specijalizovanih računarskih sistema za ugradnju, kao i velikih računarskih sistema u upravljanju složenim procesima. Ovaj modul omogućava diplomiranim inžinjerima zapošljavanje u svim granama industrije, energetike, rudarstva, građevinarstva, kao i u komulalnoj privredi i uslužnim delatnostima.