1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

         

 

 

 

 

 

 

Student stiče opšta znanja potrebna za rad inženjera u oblasti Upravljanja sistemima. Kompetencije diplomiranaih studenata uključuju opšte sposobnosti kao i predmetno specifične sposobnosti. Student stiče sledeće opšte kompetencije: samostalno  vršenje analize, sinteze i vrednovanje tehničkog rešenja iz oblasti studijskog programa, kritičko i analitičko razmišljanje prilikom rešavanja problema, sposobnost primene stečenih znanja u praksi, sposobnost komunikacije i saradnje sa okruženjem.

 
     Specifične sposobnosti koje studenti stiču na studijskom programu Upravljanje sistemima su sledeće:  
 
        • znanje o metodama i procesima u oblasti primene upravljačkih sistema u industriji, energetici i td. 
 
        • razumevanje postavljenih zadataka i analiza problema upravljanja sistemima 
 
        • formiranje upravljačkog algoritma, modeliranje i simulacija rada sistema na računaru 
 
        • projektovanje upravljačkog sistema, izbor odgovarajuće opreme 
 
        • praktična realizaciju upravljačkih sistema u različitim privrednim oblastima 
 
        • efikasna primena stečenih znanja u industrijskim pogonima i energetskim sistemima 
 
        • timski rad na projektima složenih upravljačkih sistema 
 
     • efikasno korišćenje literature, interneta i drugih komunikacionih sredstava u cilju saradnje na rešavanju problema upravljanja, uključujući i međunarodnu saradnju 
 
        • praćenje savremenih metoda i tehnika upravljanja, mernih tehnika 
 
        • rad sa savremenim merni m i upravljač kim uređajima različitih svetskih proizvođača 
 
     • sposobnost prepoznavanja  parametara tehnoloških procesa, zahtevane tačnosti merenja, odabira odgovarajuće metode merenja i senzora u samom procesu, opsegu merenih veličina i zahtevnoj tačnosti.  
 
       • sposobnost  definisanja  korisničkih   zahteva  i  projektovanje  speficičnih industrijskih mernih uređaja. 
 
     • sposobnost prepoznavanja metode merenja u oblasti biomedicine, kako u naučnim istraživanjima,tako i u svakodnevnoj medicinskoj  praksi, nabavka i održavanje opreme u medicinskim centrima  
 
        • osposobljenost za analizu i rešavanje multidisciplinarnih problema upravljanja pošto studijski program obuhvata sadržaje  različitih naučnih oblasti kao što su upravljanje sistemima, računarska tehnika, elektronika, merna tehnika i elektroenergetika.
 

Modul za Upravljanje sistemima je veoma atraktivan za buduće studente, jer omogućava sticanje znanja iz više naučnih oblasti. Pre svega, na ovom smeru budući inžinjeri se osposobljavaju za projektovanje, realizaciju i primenu sistema za upravljanje korišćenjem savremenih računara, mikrokontrolera i digitalnih procesora signala. Tokom školovanja, studenti stiču znanja iz računarske tehnike i informatike, elektronike, sistema automatskog upravljanja, robotike, merenja, energetike i telekomunikacija. Omogućeno je praktično obrazovanje i usavršavanje u oblastima primene mikroprocesora i mikrokontrolera, programabilnih logičkih kontrolera, robota i manupulatora, sistema s veštačkom inteligencijom, uređaja za merenje i akviziciju podataka, specijalizovanih računarskih sistema za ugradnju, kao i velikih računarskih sistema u upravljanju složenim procesima. Ovaj modul omogućava diplomiranim inžinjerima zapošljavanje u svim granama industrije, energetike, rudarstva, građevinarstva, kao i u komulalnoj privredi i uslužnim delatnostima.