1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

XVI International Conference
SAUM 2022

У име асоцијације Србије за системе, аутоматско управљање и мерења, задовољство нам је да вас позовемо на XVI међународну конференцију САУМ 2022, која ће се одржати на Електронском и Машинском факултету у Нишу, Универзитета у Нишу, 17. и 18. новембра 2022. године.

  Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics

Is an open access peer-reviewed international journal published by the University of Niš (Republic of Serbia). We publish high quality, refereed papers three times a year. Papers reporting original research or extended versions of the already published conference/journal papers are all welcome.
 

Модул за Управљање системима је веома атрактиван за будуће студенте, јер омогућава стицање знања из више научних области. Пре свега, на овом смеру будући инжењери се оспособљавају за пројектовање, реализацију и примену система за управљање коришћењем савремених рачунара, микроконтролера и дигиталних процесора сигнала. Током школовања, студенти стичу знања из рачунарске технике и информатике, електронике, система аутоматског управљања, роботике, мерења, енергетике и телекомуникација. Омогућено је практично образовање и усавршавање у областима примене микропроцесора и микроконтролера, програмабилних логичких контролера, робота и манупулатора, система с вештачком интелигенцијом, уређаја за мерење и аквизицију података, специјализованих рачунарских система за уградњу, као и великих рачунарских система у управљању сложеним процесима. Овај модул омогућава дипломираним инжењерима запошљавање у свим гранама индустрије, енергетике, рударства, грађевинарства, као и у комуналној привреди и услужним делатностима.